Jihočeské matky

občanské sdružení

Proces EIA probíhá v rozporu s evropským právem - co dál?

19.11.2008
Autor: JČM
img
Účastníci tiskové konference sdělují, že dnešního dne podávají stížnost k Evropské komisi na porušení práva Evropské Unie. Ve stížnosti upozorňují na neslučitelnost českých právních předpisů s evropským právem v oblasti procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) se zvláštním zřetelem k řízením o povolení jaderných zařízení.

„Považujeme za zcela neakceptovatelné, aby proces EIA k tak důležitému projektu jakým je rozšíření JE Temelín proběhl v rozporu s evropským právem a tedy bez možnosti pro účastníky předmětného řízení prosadit zákonné požadavky“, prohlásil ing. Vladimír Halama.

Podání stížnosti předcházely aktivity, kterými chtěli členové stěžujících si organizací dosáhnout souladu českého práva s evropskou legislativou, včetně zaslání otevřeného dopisu kompetentním členům české vlády. Upozornění se týkalo aktuálních aktivit společnosti ČEZ a.s., která začátkem července požádala o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) záměru výstavby nových jaderných bloků v lokalitě Temelín. „Z odpovědí oslovených nejvyšších představitelů ČR však vyplynulo, že vláda při plném vědomí závažných právních nedostatků umožňuje společnosti ČEZ provést posouzení EIA v rozporu s evropským právem“, prohlásil Radko Pavlovec. „Vláda nejen není ochotna chyby napravit, ale dokonce se zdá, že svým liknavým postupem chce umožnit společnosti ČEZ zahájit proces EIA s vyloučením veřejnosti i pro rozšíření JE Dukovany“.

Aktuálně platný Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. je v rozporu s evropským právem, konkrétně směrnicí 85/337/EWG, článek 10a. Účastníci procesu EIA nemají v České republice zatím dostatečnou možnost přezkoumání rozhodnutí úřadů nezávislým soudem.

Pan premiér Topolánek ve svém dopise odpověděl, že „dle tohoto zákona (100/2001 Sb.) nemůže vláda jako vrcholný orgán výkonné moci do tohoto procesu jakkoliv zasahovat.“ Zapomněl ovšem zmínit, že vláda jako zástupce majoritního vlastníka firmy ČEZ může firmě nařídit stažení žádosti o posouzení výstavby nových bloků v rámci procesu EIA. Přesně tento postup byl navržen v otevřeném dopisu ze dne 1. října.

Proti řízení, ve kterém jsou podstatně omezeny možnosti veřejnosti ve prospěch společnosti ČEZ nevystoupil ani místopředseda vlády a ministr pro životní prostředí pan Bursík, který nám – v rozporu se skutečností odpověděl, že nekompatibilita „se týká až fáze přístupu k právní ochraně po proběhnutí EIA i příslušných správních řízení.“

Zahájení procesu EIA na posouzení vlivů zcela nepotřebných jaderných bloků v Temelíně z letošního července je evidentně naplánováno tak, aby se kritické připomínky daly jednoduše obejít“, prohlásil ing. Manfred Doppler. „Proti tomu jsme se rozhodli postavit. Proces EIA je totiž za současných pouhou fraškou“. Jsme toho názoru, že není v zájmu České republiky, aby právě v době předsednictví EU byla vláda konfrontována s mezinárodním protestem a vleklými soudními spory. Navrhovali jsme proto čisté řešení, které by mohlo výše zmíněným sporům zamezit. Vzhledem k nečinnosti a neochotě vládních představitelů zůstává podání stížnosti k Evropské komisi jedinou možností k ochraně práv účastníků řízení EIA.

Ing. Vladimír Halama, CSc. za OS V Havarijní zóně JE Temelín
Ing. Monika Machová-Wittingerová za OS Jihočeské matky, České Budějovice
Dipl. Ing. Manfred Doppler, za Tschechisch-Österreichisches Anti-Atom-Komitee, Freistadt
Radko Pavlovec, pověřenec země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína