Jihočeské matky

občanské sdružení

Prodloužení životnosti stávajících reaktorů je třeba posoudit v procesu EIA.

12.6.2014
O budoucnosti elektrárny v Dukovanech je třeba uvažovat komplexně - kromě socio-ekonomických studií by se nemělo zapomínat ani na sledování zdravotního stavu obyvatel.
Pokud bude provoz dukovanské jaderné elektrárny prodloužen za dobu její plánované projektové životnosti, neobejde se to bez procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Rozhodlo se o tom v minulém týdnu na zasedání smluvních stran Espoo konvence. (1) Rozhodnutí se týkalo ukrajinské jaderné elektrárny Rivne 1 a 2, kde má dojít k prodloužení provozu o 10 let oproti projektové životnosti. Zárověň se však povinnost aplikace procesu EIA vztahuje na všechny dosluhující jaderné elektrárny, které s prodloužením provozu za dobu životnosti počítají v zemích, které se k ESPOO konvenci připojily. (2)

Sdružení Jihočeské matky považuje za důležité, aby při uvažování o budoucnosti jaderné elektrárny Dukovany (EDU) nebyla hodnocena jen socio-ekonomická hlediska, na což se nyní soustřeďuje veškerá pozornost, ale také možný vliv elektrárny na životní prostředí.
Daniela Magersteinová ze sdružení Jihočeské matky řekla: “Je to průlomové rozhodnutí. Již v minulosti jsme opakovaně upozorňovali na to, že prodlužování provozu jaderných elektráren by mělo být řádně posouzeno s ohledem na jejich vliv na životní prostředí. V případě elektrárny Dukovany to bude příležitost pro prosazení požadavků na sledování a hodnocení zdravotního stavu obyvatel.”
Zámek Valeč u Hrotovic bude 12. června místem, kde se bude diskutovat o budoucnosti jaderné elektrárny Dukovany (EDU). Konferenci s názvem Budoucnost EDU pořádá sdružení Energetické Třebíčsko a Občanská bezpečnostní komise JE Dukovany.
Elektrárna je v provozu od 1985 a plánuje se prodloužení její životnosti až do roku 2035. Uvažuje se také o výstavbě 5. výrobního bloku. Tyto plány mají podporu místních samospráv, politiků kraje Vysočina i premiéra ČR Bohuslava Sobotky.
V současné době vzniká studie, která by měla vyhodnotit socio-ekonomické dopady na rozvoj regionu v souvislosti s jadernou elektrárnou Dukovany. Zpracování studie zadalo sdružení Energetické Třebíčsko, v jejímž čele stojí bývalý starosta Dukovan a bývalý senátor Vítězslav Jonáš. Studie se bude zabývat třemi scénáři: od uzavření elektrárny přes prodloužení projektové životnosti stávajících bloků až po výstavbu nového jaderného bloku.
Zatímco v okolí jaderné elektrárny Temelín probíhá, nebo alespoň podle dostupných informací do roku 2007 probíhal, pravidlený monitoring zdravotního stavu obyvatelstva v blízkosti elektrárny, u Dukovan byly provedeny doposud pouze dvě studie: studie MUDr. Kotulána (3) z roku 1996 zjistila zvýšený výskyt nádorů některých krvetvorných orgánů. Závěry studie tyto výsledky nedávají do souvislosti s provozem EDU, avšak obsahují doporučení, že je třeba ve studích pokračovat. K podobným závěrům došel také MUDr. Bezecný (4), který ve své studii z roku 2001 uvedl: "Nebyl prokázán negativní vliv provozu elektrárny na zdraví obyvatel v jejím těsném okolí, i když byl zaznamenán náznak vyššího rizika nádoru lymfatické tkáně v této lokalitě. Je potřeba dalších studií, protože stávající metody mají vzhledem k nízkým expozičním dávkám a malým počtům případů poměrně nízkou citlivost a sílu.“ Žádné další studie zdravotního stavu obyvatel v okolí EDU se však dále neprováděly. Sdružení Jihočeské matky se proto u příležitosti konání konference Budoucnost EDU obrácejí dopisem na Vítězslava Jonáše, aby se sdružení Energetické Třebíčsko kromě socio-ekonomických dopadů jaderné elektrány začalo zabývat též problematikou sledování zdravotního stavu obyvatel v okolí Dukovan.
„Vzhledem k tomu, že podle odborných názorů se případný negativní vliv jaderných zařízení může projevit až po delší době provozu, je nepochopitelné, proč se zdravotní stav populace v okolí Dukovan soustavně nemonitoruje. Elektrárna je provozována už téměř 30 let, uvažuje se o prodloužení provozu o dalších 20 let, případně s výstavbou nového bloku, bylo by tedy žádoucí prověřit, jestli se dlouhodobý provoz elektrány neprojevuje na zdraví obyvatel,“ řekla Monika Machová Wittingerová.
Odkazy:
(1) http://www.mzp.cz/cz/umluva_o_posuzovani_vlivu
(2) Počet reaktorů v jednotlivých zemích: Belgie (1), Bulharsko (1), Česká republika (4), Finsko (2), Francie (22), Německo (2), Španělsko (4), Maďarsko (4), Slovensko (2), Švédsko (5), UK (7), Ukrajina (7).
(3) Kotulán J., Smékal V., Roth Z. a Peltan I.: Zdravotní stav obyvatelstva v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany – Dalešice, 1996
(4) Jaderná elektrárna Dukovany a zdravotní stav obyvatel žijících v jejím okolí, Bezecný J., Malý M., Oddělení TR1V Nemocnice Třebíč


Kontakty:
Monika Machová Wittingerová, tel.: 603 516 603, E mail: monika.wittingerova@centrum.cz
Daniela Magersteinová, tel.: 603 532 067, E mail: jcm@ecn.cz

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...