Jihočeské matky

občanské sdružení

Rozhledna Kuřidlo

1.3.2011
Autor: JČM
img
V loňském roce proběhla správní řízení státní ochrany přírody k uvažovanému záměru strakonické radnice postavit na vršku Kuřidle rozhlednu. Místní občané, členové strakonické organizace Českého svazu ochránců přírody, se v té době obrátili na další občanská sdružení, zabývající se ochranou přírody, s žádostí o pomoc. Obávali se zničení cenného území přírodní rezervace, která se tu nachází a o níž po léta pečují.

Těžká nákladní doprava a mechanizace, použitá při dopravě částí rozhledny a při její stavbě, by mohla rozjezdit terén podél stávající příliš úzké příjezdové komunikace, poškodit společenstva čtyř druhů zvláště chráněných rostlin a ohrozit je šířením invazivních rostlin, zejména netýkavky. Jihočeský krajský úřad nejprve městu Strakonice výjimku z ochranných podmínek lilie zlatohlávku, dvou druhů vzácného kruštíku a okrotice červené povolil. Po odvolání účastníka řízení sdružení Jihočeské matky, které žádalo k věci odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, zda není ohrožena biodiverzita, tedy druhová rozmanitost území, bylo investorovi uloženo předložit biologické hodnocení území, jež by odborně posoudilo, zda není nutné zvolit variantní, k přírodě šetrnější způsob realizace záměru. Poté město Strakonice od záměru odstoupilo, přičemž hlavním důvodem byl nedostatek městských finančních prostředků na stavbu rozhledny.

V současné době se o věc opět začaly zajímat sdělovací prostředky, zřejmě proto, že Strakonické zastupitelstvo znovu začalo o stavbě rozhledny uvažovat. Ve hře jsou přitom i jiné kopce v okolí města, např. Šibeniční vrch, kde už se nachází vysílač mobilního telefonního operátora. Takové sdílení stožáru by přivítali i ochránci přírody.

Pokud se Strakonice s provozovatelem stožáru na Šibeničním vršku nedohodnou a vrátí se k záměru na Kuřidle, mělo by se město vydat na „zkušenou“ do sousedních zemí Evropské unie, kde dokáží stavět rozhledny, svým vzhledem přívětivé ke krajinnému rázu a zvolit takový postup, který nepoškodí okolní přírodní hodnoty.

Mrzelo nás, že ve Strakonickém deníku, vyšel článek o kauze Kuřidlo s bulvárním titulkem „ROZHLEDNU NECHCE SDRUŽENÍ JIHOČESKÉ MATKY“. Méně pozorný čtenář totiž z nadpisu usoudí, že se Jihočeské matky, event. všichni ochránci přírody, negativisticky staví proti všemu, co by mohli využívat turisté. Takový titulek neodpovídá skutečnosti .Nahrává těm, kdo rádi manipulují veřejným míněním a hledají „veřejné škůdce“ v řadách environmentalistů.

Jaroslava Brožová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína