Jihočeské matky

občanské sdružení

Senát odmítl kroky, které by posílily jadernou bezpečnost

30.10.2013
Autor: JČM
Senátoři se dnes kriticky vyjádřili k návrhu Evropské komise novelizovat směrnici EURATOM o jaderné bezpečnosti, která by mohla výrazně posílit ochranu obyvatel Evropské unie před možnými následky jaderné havárie [1]. Přidali se tak k Rusnokově vládě v demisi, která činí aktivní kroky pro zamítnutí tohoto návrhu. Hlavním důvodem odmítání ze strany českých politiků je strach z možnosti porovnávat úroveň jaderné bezpečnosti navzájem v rámci členských zemí EU. Především pak obava, že jaderná elektrárna Dukovany by v takovém srovnání propadla a její životnost by nemohla být prodloužena [2].
Takové vzájemné mezinárodní hodnocení je dle Cally a Jihočeských matek potřebné, protože následky po jaderných haváriích by se nemusely omezit na hranice jednotlivých zemí. Jak ukázaly zátěžové testy provedené po havárii ve Fukušimě, prakticky všechny hodnocené jaderné elektrárny by měly prodělat zdokonalení v oblasti bezpečnosti [3].
Podle sdružení Calla a Jihočeské matky, které mají praktické zkušenosti z účasti v procesech povolování jaderných zařízení v České republice, by návrh směrnice mohl přinést potřebná zlepšení i v této oblasti. Požaduje totiž, aby obyvatelstvo: „dostalo včasné a účinné příležitosti podílet se na procesu udělování povolení pro jaderná zařízení.“ Český atomový zákon vylučuje z řízení veřejnost. Ani ostatní povolovací procesy nejsou bez vad - v této chvíli je vedeno vytýkací řízení Evropské komise vůči České republice pro nenaplnění požadavků směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí.
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Až hysterická reakce některých českých politiků, u nichž je známá nekritická podpora jaderné energetice, na návrh evropské komise vzájemně srovnat úroveň jaderné bezpečnosti, otevírá otázku – obstála by v takovém srovnání jaderná elektrárna Dukovany? Není její další provoz hazardem se zdravím obyvatel?“
Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek doplnila: „Pokud by byly naše jaderné elektrárny skutečně tak bezpečné, jak se tvrdí, neměli bychom mít žádné obavy z nezávislého dohledu ze strany Evropského společenství. Argumentace senátorů a jejich zatvrzelé odmítání hodnocení bezpečnosti zvenčí však svědčí o pravém opaku. Senát svým zamítnutím směrnice přispěl k tomu, abychom se stali ČEZkou republikou, kde bezpečnost jaderné energetiky bude plně v rukou jaderné lobby.“

Další informace mohou poskytnout:
Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky@ecn.cz
Poznámky:
[1] Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení - http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st11/st11064.cs13.pdf
[2] Premiér Rusnok v demisi prohlásil doslova: „Tady jde o životnost Dukovan“, senátor za ODS Miloš Škaloud pak: „Prodloužení Dukovan je ve velkém ohrožení“.
[3] Usnesení Evropského parlamentu o vyhodnoceních rizika a bezpečnosti („zátěžových testech“) jaderných elektráren v Evropské unii:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0086&language=CS

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína