Jihočeské matky

občanské sdružení

Sklad vyhořelého paliva v JETE schválen i přes protesty JČM

28.11.2008
Autor: JČM
img
Občanská sdružení nesouhlasí se stavebním povolením na stavbu skladu vyhořelého jaderného paliva v JETE. Sdružení Jihočeské matky proti němu podávají tzv. rozklad. Ministerstvo průmyslu a obchodu (které je podle nového stavebního zákona v této věci stavebním úřadem) vydalo stavební povolení 11. listopadu 2008.

Všechny námitky občanských sdružení v tomto rozhodnutí zamítnulo. Odůvodnilo to tím, že o nich bylo pravomocně rozhodnuto již ve fázi územního řízení či byly vyřešeny v rámci separátních řízení se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

    Jednalo se o následující připomínky:
  • chybějící vyhodnocení dopadů nadprojektové havárie skladu
  • vyhodnocení varianty stavby skladu jako podzemního nebo přípovrchového, jako ochrana před možným pádem těžkého dopravního letounu
  • vyhodnocení způsobu, jak bude řešen souběh ukončování provozu jaderné elektrárny a dlouhodobého provozu skladu vyhořelého paliva

Podle správního řádu by však úřady měly při svém rozhodování vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Pokud není znám způsob, jak bude sklad provozován po ukončení provozu JETE ani zabezpečení skladu proti pádu těžkého dopravního letounu, ani dopady možné nadprojektové havárie, těžko lze zodpovědně rozhodnout o jeho výstavbě.

Dochází tak k  situaci, kdy se povoluje stavba jaderného zařízení, aniž by účastníci řízení a především stavební úřad měli k dispozici některé důležité dokumenty. jako např. „Analýzu nadprojektových nehod“, či studii „Návrh způsobu vyřazování a odhad nákladů na vyřazování JETE z provozu“. Podle vyhl. č. 499/2006 Sb. sice není nutné studie v rámci stavebního řízení předkládat. Na druhé straně však nic nebrání tomu, aby si stavební úřad jejich předložení vyžádal. Pokud stavební úřad ve stavebním řízení řeší mj. například problém zajištění příjezdu ke stavbě, nevidíme důvod, proč by se v případě povolování jaderného zařízení neměl při svém rozhodování detailně zabývat posouzením výše uvedených záležitostí.

„Je pravda, že o našich připomínkách bylo v rámci předchozích řízení rozhodnuto, ovšem tak, že byly zamítnuty. Proto dnes podáváme proti tomuto stavebnímu povolení rozklad k Ministerstvu průmyslu a obchodu,“ říká Monika Machová – Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky.
„Naším cílem není zdržování povolovacího procesu. Chceme však poukázat na absurditu, která provází povolování stavby jaderného zařízení. Jak v procesu EIA, tak v územním i stavebním řízení nebyly posouzeny některé závažné otázky – např. dopady nadprojektové havárie. Přesto všechny zodpovědné instituce - Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad Jihočeského kraje a Ministerstvo průmyslu a obchodu vydávají bez mrknutí oka kladná rozhodnutí. Takový postup bychom mohli akceptovat při stavbě rodinného domku, ne však při stavbě skladu vyhořelého jaderného paliva“, shodně uvádějí zástupci sdružení.

Kontakty:
ing. Monika Machová – Wittingerová, sdružení Jihočeské matky, tel.: 603 516 603
Bc. Hana Gabrielová, Calla, tel.: 777 027 012

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína