Jihočeské matky

občanské sdružení

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ CALLA, SDRUŽENÍ

20.12.2001
Autor: JČM
S průmyslovou těžbou vltavínů na území přírodní památky " Besednické vltavíny", která je navíc jediným chráněným územím tohoto druhu, se nesmířila občanská sdružení ani po zamítnutí jejich odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov u Krajského úřadu Jihočeského kraje. S využitím zákonných možností, tzv. mimoodvolacího řízení, se obrátila na Ministerstvo životního prostředí s žádostí o přezkoumání krajského rozhodnutí. "Naši žádost jsme opírali zejména o posudky a stanoviska, která jsme si nechali zpracovat od odborných institucí a znalců," uvádí Vladimír Molek ze sdružení CALLA.
S průmyslovou těžbou vltavínů na území přírodní památky " Besednické vltavíny", která je navíc jediným chráněným územím tohoto druhu, se nesmířila občanská sdružení ani po zamítnutí jejich odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov u Krajského úřadu Jihočeského kraje. S využitím zákonných možností, tzv. mimoodvolacího řízení, se obrátila na Ministerstvo životního prostředí s žádostí o přezkoumání krajského rozhodnutí. "Naši žádost jsme opírali zejména o posudky a stanoviska, která jsme si nechali zpracovat od odborných institucí a znalců," uvádí Vladimír Molek ze sdružení CALLA.

O průmyslové těžbě vltavínů v chráněném území se bude jednat znovu V těchto dnech zrušilo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II v Českých Budějovicích napadené rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a žádost vrací k novému projednání a rozhodnutí. Odvolacímu orgánu zejména vytýká, že sice uvedl výčet předložených posudků, ale nezabýval se jejich vyhodnocením, z nichž některé argumenty v nich uváděné vážně zpochybňují vydaný souhlas k průmyslové těžbě.

Ochrana těžbou? "Rozhodnutí okresního úřadu bylo naprosto nedostatečně a nepřesvědčivě odůvodněno, což je v rozporu se správním řádem. Udělení souhlasu k těžbě je de facto založeno pouze na skutečnosti, že Obec Besednice obtížně čelí ve spolupráci s Policií ČR nelegální těžbě vltavínů a s tím spojené devastaci pozemků" ,uvádí JUDr Hana Vendlová z MŽP. Tyto argumenty nemohou být z pohledu předpisů na ochranu přírody a krajiny důvodem pro to, aby byl udělen souhlas k činnosti představující zničení části předmětu, který se právě pro výskyt vltavínů stal přírodní památkou.

Rozhodnutí ministerstva zastavilo těžbu Výrok ministerstva životního prostředí neumožní zahájit společnosti G-plus Dr. Jan Štýbr hornickou činnost na ložisku vltavínonosných štěrkopísků Besednice dle povolení, které jí bylo vydáno v listopadu letošního roku Obvodním báňským úřadem v Plzni. Toto povolení je totiž vázáno na udělení souhlasu orgánu ochrany přírody, tj. Okresního úřadu Český Krumlov, a ten pozbyl platnost.

Jaký bude další osud chráněného území, které je zároveň dobývacím prostorem ? Přes uvedené skutečnosti předkládané důvody k těžbě na jedné zvýšené ochraně na druhé straně, bude nutno o dalším osudu přírodní památky Besednické vltavíny rozhodnout. "Průmyslová těžba může sice krátkodobě vyřešit problém obce a tedy i státu se zabezpečením ochrany chráněného území. Navíc bude mít pro obec ekonomický efekt, což nebývá v ochraně přírody častým jevem. Principiálně a dlouhodobě je ale navrhované řešení v rozporu s veřejným zájmem, a tím na rozdíl od podnikatelského zájmu ochrana přírody je."uvádí Vladimír Molek. "Nebráníme se diskuzi, která by měla vycházet především z navrhovaného povýšení ochrany této lokality na stupeň národní přírodní památky, tak jak o to usilují nevládní ekologické organizace a Národní muzeum v Praze. Při tomto "přehlášení" musí být zároveň stanoven tzv. plán péče o chráněné území, který by měl zohlednit všechny připomínky a návrhy směřující k reálnému zabezpečení ochrany".

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 038-73110381, Za Hnutí Duha: Růžena ŠandováZa Jihočeské matky. Jaroslava Brožová, tel. 038-7427091

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína