Jihočeské matky

občanské sdružení

Stavba nových jaderných bloků v Temelíně v nedohlednu

13.10.2010
Autor: JČM
img

Společnost ČEZ včera oznámila, že výstavbu nových jaderných bloků v Temelíně bude muset odložit. Zpoždění začátku výstavby se odhaduje v řádu několika let. Důvodem tohoto rozhodnutí je propad trhu s elektřinou a pravděpodobné snížení poptávky po elektřině v budoucnosti způsobené ekonomickou krizí. ČEZ znovu de facto potvrzuje, že elektřina z plánovaných nových reaktorů v Temelíně by byla určena primárně pro export.

Ekologické nevládní organizace již dlouhou dobu poukazují na to, že česká energetika by se v budoucnosti mohla bez nových jaderných elektráren obejít. Reálné scénáře jsou již vypracované – jde např. o studii prestižního Wuppertalského institutu (připravuje např. studie pro Evropskou komisi), který pro některé české nevládní organizace vypracoval studii Chytrá energie. www.chytraenergie.info Ze studie mj. vyplývá, že v roce 2050 by mohla česká energetika fungovat na zcela odlišných principech, než na zastaralých modelech - jádro, uhlí a obnovitelné zdroje energie jako doplněk. Základem by mělo být maximální využití potenciálu úspor energie, využívání technologií s maximální účinností, větší důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie a transformace stávajících rozvodných sítí na tzv. sítě inteligentní. Naposledy na tuto skutečnost upozornilo 14 českých nevládních organizací, které podaly připomínky k výstavbě nových jaderných bloků v Temelíně v rámci procesu EIA. .

„Pro nás není nic překvapivého na tvrzení, že spotřeba elektřiny v budoucnosti nemusí nutně růst. Překvapivý je však fakt, že tento argument zaznívá z úst těch, kteří ještě donedávna tvrdili, že bez budování nových jaderných elektráren budeme muset za pár let v České republice začít svítit svíčkami,“ říká Pavel Vlček.

„Posunutí termínu budování nového Temelína je pro nás důkazem toho, že různé rádoby odborné expertízy je třeba brát s velkou rezervou. Pevně doufáme, že tomuto nesmyslnému projektu bude odzvoněno,“ řekla Monika Machová Wittingerová.

Kontakty:

Ing. Monika Machová-Wittingerová, sdružení Jihočeské matky, o.s., tel.:603 516 603

Mgr. Pavel Vlček, OIŽP o.s., tel.: 777 006 241

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína