Jihočeské matky

občanské sdružení

Summit V4 a Rakouska I v Česku zaznívají hlasy proti jádru- tisková zpráva

15.1.2020
Autor: JČM
Zástupci organizací Jihočeské matky, spolku Zem-E a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí na dnešním summitu V4 a Rakouska upozornili politiky na to, že v České republice část veřejnosti nepodporuje výstavbu nových jaderných bloků. Přeje si také rozvoj energetiky směrem k decentralizaci, úsporám energie a většímu využívání obnovitelných zdrojů. Navíc nepovažuje jadernou energetiku za řešení klimatických změn.


V pondělí vláda schválila Národní klimaticko-energetický plán. Příležitost ke změně přístupu k energetice bohužel zůstala nevyužita. Dokument ignoruje aktuální vědecké poznání o probíhající změně klimatu a z něho vyplývající doporučení ohledně snižování emisí skleníkových plynů. Nereflektuje ani naše povinnosti vyplývající z Pařížské klimatické dohody či nedávno přijatý závazek České republiky být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Plán navíc nepočítá s potřebným rozvojem udržitelných obnovitelných zdrojů energie, které jsou přitom nejrychleji realizovatelným řešením, jak nahradit spalování fosilních paliv a snížit emise skleníkových plynů. Český návrh je na úrovni těch nejslabších zemí EU: strategie navrhuje zvýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů energie pouze na 22 % konečné spotřeby, přestože odpovídající podíl uvedený i v doporučení Evropské komise činil 23 % a ekonomicky dosažitelný potenciál je podle loňské studie Deloitte ještě vyšší.
„Chceme upozornit na to, že se u nás začíná veřejné mínění měnit. Poslední výsledky z průzkumu veřejného mínění v zemích EU například ukázaly, že 83 % respondentů v České republice si přeje, aby byly stanoveny náročné cíle, jak navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů. Nerozumím tedy tomu, proč vláda dělá pravý opak,“ říká Monika Machová Wittingerová ze spolku Jihočeské matky.
„Čeští politici se snaží za každou cenu prosadit energetický koncept založený hlavně na využívání jaderné energetiky, mj. také s ohledem na klimatické změny. Jaderná energetika však řešením být nemůže. Jaderné elektrárny se staví dlouhou dobu, jsou drahé, nelze ani vyloučit riziko vážných havárií. S ohledem na těžbu a zpracování uranu a vysoceradioaktivní odpady to není čistý ani bezemisní zdroj,“ říká Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.
Hana Konvalinková ze spolku Zem-E dodává: „V projektu, tak jak jej připravuje česká vláda vidím mimo jiné velká ekonomická a geopolitická rizika. Výstavby nových jaderných bloků ve světě i v Evropě se dlouhodobě nedaří zdárně dokončovat. Dochází k násobnému překračování rozpočtu a mnohaletým zpožděním. Energie, kterou potom nové bloky možná v budoucnu vyrobí bude drahá a nekonkurenceschopná. V České republice navíc hrozí, že dodavatelem nového bloku pro Dukovany by se mohla stát ruská státní firma Rosatom, nebo čínské konsorcium CGNP. Oba tito dodavatelé jsou potenciálním rizikem, před kterým varují bezpečnostní zprávy již delší dobu, nebylo by proto vhodné je nechat vstoupit do tak strategického a citlivého odvětví, jakým je naše energetika“.

Kontakty:
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky z.s.: tel.: +420 603 51 66 03
Hana Konvalinková, spolek Zem-E: tel.: +420 604 84 26 26
Pavel Vlček, OIŽP, tel.: +420 777 00 62 41

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína