Jihočeské matky

občanské sdružení

Tisková zpráva - Souhlasné stanovisko EIA Dukovany

2.9.2019
Autor: JČM
V pátek, 30. srpna vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko k výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Byl tím ukončen proces posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA).
Jihočeské matky se procesu EIA účastnilo od samého počátku – vznášelo připomínky jak ve fázi tzv. zjišťovacího řízení, tak k dokumentaci EIA a zúčastnilo se i veřejného projednání v Třebíči.
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko navzdory tomu, že v procesu EIA nebyly seriózně vyhodnoceny dopady výstavby a provozu nových jaderných bloků.

Jde např. o tyto nedostatky:
1) Není objektivně posouzena varianta bez stavby nových reaktorů, chybí její srovnání s alternativními způsoby výroby elektřiny. Jen stěží lze za seriózní vyhodnocení různých scénářů považovat multikriteriální hodnocení pěti scénářů uvedených v dokumentaci. Je zde sice zmíněn „Zelený scénář“, nicméně jeho hodnocení nelze považovat za seriózní – jako jeho negativa jsou například uváděna rizika vysokých cen elektřiny, nižší životní standard atd. V jaderném scénáři se naopak nedočteme ani slovo o rizicích jaderné havárie, jádro je zde však adorováno jako prostředek rozvoje školství zaměřeného na jadernou energetiku. Naopak v Zeleném scénáři autoři žádný rozvoj školství pro vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů neuvádějí.
2) Chybí vyhodnocení dopadů havárie stupně INES 7. Aby zpracovatelé dokumentace nemuseli dopady takovéto havárie vyhodnocovat, přestali s ní prostě počítat. Odůvodnili to tím, že pro vznik skutečně závažné havárie neexistují praktické podmínky nebo je jejich vznik s vysokou pravděpodobností vyloučen. Nepočítá se pak tedy s evakuací v rozsahu větším než cca 3 km, ani s jodovou profylaxí a ukrytím v rozsahu větším než cca 5 km.
3) Chybí vyhodnocení vlivů celého jaderného cyklu - tedy jak bude zabezpečeno nakládání s vyhořelým jaderným palivem, včetně vyhodnocení vlivů výstavby a provozu hlubinného úložiště na konkrétní lokalitě a dále vyhodnocení situace, kdy lokalita pro vybudování hlubinného úložiště nalezena nebude a vyhořelé jaderné palivo zůstane v areálu JEDU uloženo „na dobu neurčitou“.

Monika Machová Wittingerová řekla: „Text stanoviska má asi 120 stran. V tomto případě však platí, že kvantita převýšila kvalitu. Nechápu, jak může Ministerstvo životního prostředí na základě neúplných informací vydat souhlasné stanovisko.“

Připomíny spolku Jihočeské matky přílohou tohoto článku.

Více informací:
tel:. 603 516 603

přílohy

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína