Jihočeské matky

občanské sdružení

USA: není úložiště, nebudou reaktory A co v Česku?

13.8.2012
Autor: JČM
img
Jaderný dozor Spojených států (Nuclear Regulatory Commission)
zastavil vydávání licencí na výstavbu a provoz nových jaderných reaktorů
[1]. Úřad vydávání licencí obnoví, až bude dostatečně vyřešena otázka
nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Podle sdružení Calla a
Jihočeské matky by stejný postup měl zaujmout Státní úřad pro jadernou
bezpečnost a zejména Ministerstvo životního prostředí při posuzování
výstavby 3. a 4. bloku v Temelíně. Dokud stát nenajde pro odpad z
jaderných elektráren dlouhodobě bezpečné konkrétní řešení, jež nebude
pošlapávat práva místních obyvatel, neplánovat a nepovolovat stavbu
reaktorů, které budou produkovat další tisíce tun vyhořelého paliva.

Přímým důvodem pro krok amerického regulátora je rozhodnutí soudu, podle kterého nelze pokračovat v dosavadní praxi vydávání licencí na základě pouhé důvěry, že trvalé úložiště jaderných odpadů bude vybudováno. Po zastavení projektu v Yucca Mountain a slabém pokroku při hledání nové lokality soud nevidí dostatečné záruky, že ve Spojených státech bude problém vysoceradioaktivních odpadů vyřešen. Vydávání licencí při nevyřešeném nakládání s odpady je podle soudu v rozporu s environmentálními standardy platnými ve Spojených státech.

Calla a Jihočeské matky se účastní procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) na stavbu nových bloků v Temelíně. Od počátku požadují, aby zpracovatel dokumentace konkrétně doložil, jak bude zabezpečeno nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Tento požadavek vzneslo v rámci tzv. zjišťovacího řízení v roce 2009 samo Ministerstvo životního prostředí [2]. Pod novým vedením ministra Chalupy však na tento logický požadavek rezignovalo. Konstatování, že přípravu hlubinného úložiště realizuje stát a problematika nakládání s vyhořelým jaderným palivem je řešitelná v rámci platné legislativy a národní koncepce je z hlediska posouzení hodnoceného projektu nedostatečné. Provoz nových reaktorů by zásadně ovlivnil celkové množství vyhořelého jaderného paliva v České republice a tím i potřebnou kapacitu úložiště.

Místo pro hlubinné úložiště zatím stejně jako USA nemá ani Česká republika. Ministerstvo průmyslu a obchodu v návrhu státní energetické koncepce sice stanovuje pro rozhodnutí o lokalitě definitivního úložiště vysoceradioaktivního jaderného odpadu termín do konce roku 2015. V té době ale nebudou u konce ani základním průzkumné práce. Zejména ale hrozí, že o výběru úložiště bude rozhodnuto bez souhlasu obyvatel zkoumaných regionů, kterým úložiště navždy změní život. Stát jim přitom již dlouho slibuje, že si o něm budou moci sami rozhodnout, ale nechce takovou možnost vtělit do zákona. Tento záměr ministerstva může veřejnost připomínkovat zde.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: "Stát na jedné straně zcela správně nepovolí stavbu rodinných domů, pokud stavebník nemá zajištěnu kanalizaci nebo čistírnu, ale v případě jaderných elektráren najednou vysoce nebezpečný odpad odkazujeme našim potomkům s důvěrou, že si s dědictvím naší rozmařilosti možná poradí."

Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky řekla: "V tomto případě bychom si ze Spojených států amerických měli vzít příklad. Nepovolovat stavbu dalších jaderných bloků dokud nebude problém vyhořelého jaderného paliva vyřešen. Vzhledem k odporu obcí, které jsou na seznamu lokalit pro hlubinné úložiště, to problém zcela určitě bude."

Kontakty:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky@ecn.cz

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína