Jihočeské matky

občanské sdružení

Ve zkratce

23.5.2001
Britský energetický úřad (BE) a britský závod na přepracování paliva (BNFL) se přou kvůli přepracování paliva.
Z materiálu WISE, News communique, November 23, 2001

Britský energetický úřad (BE) a britský závod na přepracování paliva (BNFL) se přou kvůli přepracování paliva. BE hrozí, že na BNFL upozorní obchodní komoru, pokud BNFL znovu odmítne kontrakty na přepracování paliva. BE tvrdí, že již v současné době platí ročně 300 miliónů liber (424 amerických dolarů) za přepracování paliva v Sellafieldu, což je 6krát více než jaké jsou ceny za přímé uložení odpadů (vyhořelého paliva) v USA. BNFL argumentuje tím, že ji BE obvinila z finančních problémů, které si ve skutečnosti způsobila sama.

Žádost o import vysoce obohaceného uranu do Belgie byla odložena. Belgické centrum pro jaderný výzkum (SCK/CEN) odložilo nejméně o jeden rok svou žádost o dovoz vysoce obohaceného uranu pro výzkumný reaktor BR-2. Centrum se jako první rozhodne, co dělat s ozářeným palivem obsahujícím vysoce obohacený uran v Dounreay (UK) a v Romans (Francie). Centrum dále odmítlo tvrzení, že by mohlo prodávat jakékoli přebytky vysoce obohaceného uranu do německého reaktoru FRM2.

Ruská reaktorová nádoba dorazila lodní cestou do Iránu. 16. listopadu probíhala oslava v závodě Izhora v St. Petersburgu, poté, co tlaková reaktorová nádoba pro iránskou elektrárnu Bushehr dorazila lodí do Iránu. Dva 1200 MW reaktory z německého Kraftwerk Union (KWU) se stavěly v Bushehru od roku 1975 až do roku 1979, kdy byla islámská revoluce a stavební práce byly zastaveny. V roce 1995 Irán uzavřel kontrakt s Ruskem na dokončení prvního bloku za přibližnou cenu 800 miliónů amerických dolarů, včetně paliva. Spojené státy již protestovaly, protože se obávají, že by Irán mohl zneužít tohoto zařízení k vývoji jaderných zbraní.

Švédsko zahájilo přípravné práce na vyhledávání lokality pro úložiště vysoce radioaktivního odpadu. Švédská vláda udělila 1. listopadu povolení organizaci SKB, která se zabývá nakládáním s odpady, k provedení terénní studie ve třech oblastech pro možné úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Byly vytipovány tyto lokality: Oesthammer, kde je lokalizována jaderná elektrárna Forsmark, Simpevarp, kde je jaderná elektrárna Oskarshamm a Tierp na sever od Stockholmu. Místní samosprávné orgány ještě musí udělit povolení k tomu, aby průzkumné práce mohly začít.

Odpor proti umístnění úložiště odpadů existuje ve všech třech lokalitách. První testovací program organizace SKB z přelomu 70. a 80. let byl podroben silné kritice a byl opuštěn v roce 1985. V roce 1992 SKB představila koncept "dobrovolnosti": oblasti byly vyzvány aby projevily zájem o studii proveditelnosti. Komunity se mohou také vyjádřit v budoucnosti v místních volbách a nebo mohou vyhlásit referendum. V referendech v Mala a Storuman veřejnost nesouhlasila s umístněním skladových objektů. SKB nyní plánuje počáteční průzkumné práce a doufá, že se podaří nalézt místo pro ukládání odpadu do roku 2010.

Brazilský Výbor pro životní prostředí stanovil podmínky pro dokončení Angra 3. Brazilský Výbor pro životní prostředí 14. listopadu schválil návrh na omezení vládního návrhu na dokončení reaktoru Angra 3. Podle Výboru musí vláda v prvé řadě vyřešit závažné technické problémy na Angra 1 a 2. Výbor také poukazuje na to, že než bude učiněno rozhodnutí, musí být dokončena studie o realizovatelnosti Angra 3 z hledisek technických, ekonomických a z hlediska vlivu zařízení na životní prostředí. Podle předního brazilského jaderného vědce, profesora Luize Pinguella Rosa, měl reaktor Angra 1 technické problémy, jeho parogenerátor je silně korodován a havarijní evakuační plány by v praxi nefungovaly.V červenci 2001 se očekávalo rozhodnutí o dokončení Angra 3, ale 1. srpna byl tento bod vypuštěn z jednání Brazilské národní energetické rady. Rada rozhodla o vypracování dalších zpráv, což může trvat rok.

Slovenská vláda rozhodla o uzavření reaktoru Bohunice V1. 15. listopadu Slovenská vláda schválila konečnou verzi souhlasu o uzavření JE Bohunice V1. Oba reaktory budou uzavřeny mezi roky 2006 a 2008. EU a fond, zřízený Evropskou bankou pro rekonstrukce a rozvoj přispěje na vyřazování zařízení z provozu.

Přepracovatelský závod v Sellafieldu byl pečlivě sledován soudním tribunálem spojených národů. 9. listopadu Irská vláda zažádala Mezinárodní tribunál pro dodržování práva na oceánech, aby dohlédla na plánované otevření přepracovatelského závodu v Sellafieldu. Vláda Velké Británie se zaručila za licenci pro tento závod do 3 října. Irsko již protestovalo proti emisím, které tento závod vypouští do moře. Irská vláda je přesvědčena o tom, že Sellafield přispívá ke znečištění Irského moře, a že transport radioaktivního materiálu z a do závodu s sebou přináší závažná rizika. Legální postup Irské vlády je takový, že se odvolávají na britskou konvenci z roku 1982, která se týká oceánů. Podle mluvčího mezinárodního tribunálu, 3. prosinec je nezávazný termín pro soudce, aby vynesli rozhodnutí. Britská vláda požaduje, aby tribunál neměl v této věci žádnou jurisdikci.

Britští Greenpeace a Friends of the Earth vyzvali 8. listopadu Britský nejvyšší soud, aby zahájil řízení, ve kterém by se upozornilo na to, že nebyl prokázán ekonomický přínos tohoto zařízení tak, jak to vyžaduje právo Evropské unie. Avšak 15. listopadu soud rozhodl, že vláda Velké Británie jednala v souladu se zákony, když licenci udělila.

Finsko bude vyrábět "nukleární víno". Oteplená voda z finské jaderné elektrárny Olkiluoto bude používána pro ohřev kořenového systému vinné révy, aby vinná réva přežila tuhé finské zimy. Produkce vína bude v roce 2002 v malém měřítku. Reijo Sundell, manažer Oddělení pro životní prostředí elektrárny řekl: "Nejsme si v současné době jisti, jaký bude obrat, ale bude to jistě dobré pro elektrárnu, protože se ukáže, že jaderná elektrárna se zajímá o "zelené záležitosti".

Z materiálu WISE, News communique, November 23, 2001 Přeložila: Monika Wittingerová

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...