Jihočeské matky

občanské sdružení

Venda & Milda - Nemluvme-stavme/epizoda 3

15.2.2018
img
Obavy z možné ztráty jaderných dovedností českých firem, malý zájem o studium jaderných oborů či odliv kvalifikovaných pracovníků jsou dalšími z argumentů, proč co nejvíce urychlit zahájení stavby nových jaderných bloků u nás. Reálně ale hrozí, že rozhodnutí stavět bez diskuze o ekonomických rizicích bude katastrofou pro naše peněženky. Podmínky pro stavbu jaderné elektrárny se stále zhoršují. Aktuální zkušenosti z Evropy a USA ukazují, že konečná cena může být dvoj až trojnásobná oproti předpokládané. Ptejme se, kdo ji zaplatí. Je zapotřebí vyložit karty na stůl, než začneme stavět. V našem příběhu je dovedena ztráta kontroly nad investicí ad absurdum. Není ale podobně absurdní představa, že plánujeme spustit další mimořádně drahý parní stroj s náročnou údržbou, který navíc produkuje nebezpečný radioaktivní odpad? Animovaná verze na kanálu youtube - viz odkaz na webové stránky v "celém článku".
All for POWER str. 3 Editorial
Aleš John
Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se v krásné nové budově Fakulty aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil seminář o budoucnosti jaderné energetiky v ČR. Bylo konstatováno, že Státní energetická koncepce a Národní akční plán pro jadernou energetiku se více méně plní, i když v některých úkolech jsou skluzy. Stále však platí optimistický scénář se spuštěním nového bloku, tedy (když vše půjde bez zádrhelů a hladce) kolem roku 2035. V závěrečné panelové a velice živé diskusi se všichni zúčastnění shodli na problémech, které pramení z dlouhé doby výstavby, současné nízké ceny elektřiny a třeba i v neposlední řadě z malého zájmu o studium jaderných oborů. Obavy byly vyjádřeny s možnou ztrátou jaderných dovedností českých firem. Nakonec se všichni shodli na tom, že tato rizika lze jednoduše eliminovat tím, že se rozhodne a začne stavět. Bylo jednoznačně konstatováno, že východiskem z rizik ztráty jaderných dovedností a i pomalého tempa přípravy výstavby je upustit od taktizování a přešlapování a jasně vyhlásit výstavbu nového jaderného zdroje. Cituji stanovisko předsedkyně SUJB „…Pokud bude projekt, budou i lidé…“, k němuž se připojili i další panelisté tohoto semináře.
Netaktizujme. Nemluvme. Stavme!​
Ing. Aleš John, MBA
v minulosti působil jako ředitel JE Dukovany a šéf organizace WANO, dnes předsedá Občanské bezpečnostní komisi při Jaderné elektrárně Dukovany.

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína