Jihočeské matky

občanské sdružení

Vláda dnes schválila novelu EIA (Aneb jak se umetá cesta novým jaderným blokům)

19.12.2016
Autor: JČM
Vláda dnes schválila tzv. transpoziční novelu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále EIA). V novele zákona jsou přímo vyjmenována řízení, která jsou tzv. řízeními navazujícími – to v praxi např. znamená, že úřady, které tato navazující řízení vedou, jsou vázány vydanými podmínkami stanoviska EIA. Ze seznamu těchto navazujících řízení (1) byla vyškrtnuta řízení vedená podle atomového zákona. Podle sdružení Jihočeské matky jde o změnu, která znamená omezení účasti veřejnosti při povolování jaderných zařízení.
Podle novely zákona padá možnost ohradit se proti závěrečnému stanovisku vydanému v procesu EIA u soudu, a to při správních řízeních vedených podle tzv. atomového zákona. Vůči závěrečnému stanovisku v procesu EIA neexistuje totiž možnost odvolání, to lze učinit až v nadcházejících správních řízeních, a to formou soudní žaloby. Úřad, který bude provoz jaderného zařízení podle atomového zákona povolovat, nebude navíc vázán vydanými podmínkami stanoviska EIA.

O vyškrtnutí řízení vedených podle atomového zákona ze seznamu navazujících řízení se mj. zasadil i Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který ji prosazoval v mezirezortním připomínkovém řízení. SÚJB se tak připojil k těm, kteří se snaží ze všech sil zjednodušit a prosadit stavbu nových jaderných bloků za každou cenu. Naposledy to byl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který zcela nevyloučil možnost výstavby bez výběrového řízení – tendru, který by mohl být nahrazen mezivládní dohodou (podobný způsob použilo Maďarsko, které se na konci roku 2014 dohodlo bez výběrového řízení na rozšíření své jaderné elektrárny Paks s ruským Rosatomem).

Monika Machová Wittingerová k tomu říká: „Sen o nezávislosti jaderného dozoru se pomalu ale jistě rozplývá. Státní úřad pro jadernou bezpečnost pomáhá umetat cestičku budovatelům nových jaderných bloků. Ti totiž nepotřebují žádnou opozici, která by se jim pletla do cesty.“


Kontakt:
Monika Machová Wittingerová, tel.: 603 516 603, mail: monika.wittingerova@centrum.cz


Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína