Jihočeské matky

občanské sdružení

Výroční zpráva za rok 1999

22.12.1999
Autor: JČM
Sdružení Jihočeské matky je nevládní nezisková organizace, která vznikla po roce 1989 v Č. Budějovicích; oficiálně byla zaregistrována v roce 1992. Jsme nepolitická občanská organizace, jejímž posláním je ochrana přírody a krajiny. Snažíme se korigovat konzumní vztah člověka k životnímu prostředí .
Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Sdružení Jihočeské matky za rok 1999. Jsou v ní stručně popsány hlavní projekty, kterými se naše sdružení zabývalo. Některé jsou krátkodobé, jiné jsou pokračováním několikaleté práce.

V březnu rozhodovala vláda o dokončení výstavby Temelína, což se významně pro-mítlo do naší práce. Spolupracovaly jsme s nezávislou expertní komisí pro posouzení dostavby JETE, vyjadřovaly jsme se k energetické politice, k výstavbě meziskladů vyhořelého jaderného paliva aj.

V tomto roce se nám po letech podařilo vyhrát spor s ČEZ, a.s. - Vrchní soud v Praze rozhodl o nutnosti procesu E.I.A. (dle zákona 244/92 Sb. o posouzení vlivu stavby na životní prostředí) u budovy aktivních pomocných provozů v areálu JETE.

V květnu 1999 podal ČEZ, a.s. žalobu na ochranu dobré pověsti právnické osoby, kdy žaloval naše sdružení za výroky v tiskové zprávě z dubna 1999; následně svou žalobu rozšířil o další naše výroky. Naše sdružení se také účastnilo množství správních řízeních lokálního významu (výstavba obchodního centra Boršov nad Vltavou, výstavba velkokapacitní výkrmny brojlerů u Strmilova, spalovna Mydlovary a jiných). Za tento projekt bylo naše sdru-žení oceněno Nadací Sasakawa 2. místem za nejlepší ekologický projekt roku 1999.

Jestli Vás naše činnost zaujala, velmi rádi Vás uvítáme v naší kanceláři nebo na našich akcích.

S přáním všeho dobrého
Jihočeské matky

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína