Jihočeské matky

občanské sdružení

STUDIE VYUŽITÍ AREÁLU JETE

1.1.2000
Autor: JČM

<p align="justify">
Motto:
<b><br>Temelín je asi největší a nejproblémovější stavba Evropy současnosti.

<br>Temelín byl hodnocen jako nerentabilní a dokončení projektu bylo označeno za poměrně riskantní.

<br>Když již bylo do Temelína tolik investováno, měly by se tyto investice využít.</b

POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE SPUŠTĚNÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

1.1.2000
Autor: JČM

<B>Zaměření studie </B><BR><BR>
Analýza je strukturovaná tak, aby poskytla základní informace týkající se postojů občanu ČR k otázce spuštění jaderné elektrárny Temelín. Studie vycházela ze dvou základních otázek, které byly zadány klientem. Má charakter materiálové zprávy, tj. převažují data a grafy nad komentáři.
<BR><BR>
<B>Sběr dat </B><BR>
Vstupní údaje jsou výsledkem terénního šetření na reprezentativním vzorku populace starší 15 let. Sběr dat se uskutečnil metodou standardizovaných osobních rozhovorů (face to face) pomocí dotazníku. Velikost vzorku byla 1030 respondentů. Terénní šetření proběhlo mezi 8.- 13. říjnem 2000.

Výroční zpráva za rok 1999

22.12.1999
Autor: JČM

Sdružení Jihočeské matky je nevládní nezisková organizace, která vznikla po roce 1989 v Č. Budějovicích; oficiálně byla zaregistrována v roce 1992. Jsme nepolitická občanská organizace, jejímž posláním je ochrana přírody a krajiny. Snažíme se korigovat konzumní vztah člověka k životnímu prostředí .

Kam se vypravit za příklady alternativních zdrojů energie v Jižních Čechách a v Horním Rakousku

21.11.1999
Autor: JČM

Na podzim roku 1999 uspořádaly Jihočeské matky zájezd pro starosty měst a obcí za alternativními zdroji energie v Jižních Čechách a v Horním Rakousku. Nabízíme Vám přehled navštívených objektů.

Nízké dávky ionizujícího záření a jejich vliv na zdraví člověka

30.9.1999
Autor: JČM

Měli byste vědět....
Jaké jsou zdroje ionizujícího záření? Proč je důležité být o něm informován?

2. Chemická úpravna uranové rudy Mydlovary MAPE

29.9.1999

Část studie, týkající se problematiky chemické úpravny uranové rudy Mydlovary MAPE, chce upozornit na stále trvající nebezpečí v podobě zamořeného území v okolí obcí Mydlovary, Olešník, Zahájí, Nákří i Dívčice a vlivů tohoto zamoření na okolní prostředí v jižních Čechách. V blízkosti areálu úpravny se nachází města Hluboká nad Vltavou a České Budějovice. Úpravna sice ukončila v roce 1991 svou činnost, ale o to více je nutné upozorňovat na trvající nebezpečí radioaktivního zamoření nejen podzemních vod, ale i ovzduší, vegetace i obyvatel. Tento areál již nevydělává peníze, ale naopak, nyní jich bude spoustu potřebovat. Sanační a rekultivační práce spočívají v uzavření terénu nad odkališti. Tím dojde k zamezení úniku radionuklidů. Tyto sanační a rekultivační práce mají krajinu částečně očistit od negativního vlivu odkališť obsahujících veliké množstvím radioaktivního rmutu, ale postupují velmi pomalu. Není dostatek sanačních materiálů, ale hlavně finančních prostředků. Dotace ze státního rozpočtu se ztenčují, ani Diamo s.p. jich nemá nazbyt .

Zvláštní číslo z roku 1999

1.9.1999
Autor: JČM

NOVÁ ENERGETICKÁ POLITIKA aneb CESTA DO PRAVĚKU!

« | 1 | .. | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína