Jihočeské matky

občanské sdružení

Kam se vypravit za příklady alternativních zdrojů energie v Jižních Čechách a v Horním Rakousku

21.11.1999
Autor: JČM

Na podzim roku 1999 uspořádaly Jihočeské matky zájezd pro starosty měst a obcí za alternativními zdroji energie v Jižních Čechách a v Horním Rakousku. Nabízíme Vám přehled navštívených objektů.

Nízké dávky ionizujícího záření a jejich vliv na zdraví člověka

30.9.1999
Autor: JČM

Měli byste vědět....
Jaké jsou zdroje ionizujícího záření? Proč je důležité být o něm informován?

2. Chemická úpravna uranové rudy Mydlovary MAPE

29.9.1999

Část studie, týkající se problematiky chemické úpravny uranové rudy Mydlovary MAPE, chce upozornit na stále trvající nebezpečí v podobě zamořeného území v okolí obcí Mydlovary, Olešník, Zahájí, Nákří i Dívčice a vlivů tohoto zamoření na okolní prostředí v jižních Čechách. V blízkosti areálu úpravny se nachází města Hluboká nad Vltavou a České Budějovice. Úpravna sice ukončila v roce 1991 svou činnost, ale o to více je nutné upozorňovat na trvající nebezpečí radioaktivního zamoření nejen podzemních vod, ale i ovzduší, vegetace i obyvatel. Tento areál již nevydělává peníze, ale naopak, nyní jich bude spoustu potřebovat. Sanační a rekultivační práce spočívají v uzavření terénu nad odkališti. Tím dojde k zamezení úniku radionuklidů. Tyto sanační a rekultivační práce mají krajinu částečně očistit od negativního vlivu odkališť obsahujících veliké množstvím radioaktivního rmutu, ale postupují velmi pomalu. Není dostatek sanačních materiálů, ale hlavně finančních prostředků. Dotace ze státního rozpočtu se ztenčují, ani Diamo s.p. jich nemá nazbyt .

Zvláštní číslo z roku 1999

1.9.1999
Autor: JČM

NOVÁ ENERGETICKÁ POLITIKA aneb CESTA DO PRAVĚKU!

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE

21.7.1999
Autor: JČM

POZOR
V náhledu pouze obsah.
Pro otevření celého souboru klikněte na "přiložené odkazy" (na konci)

Výzkum postojů obyvatel Jihočeského regionu k JETE

6.4.1999
Autor: JČM

Výhradně pro SDRUŽENÍ JIHOČESKÉ MATKY připravila AISA<BR><BR>
<CENTER>
AISA s.r.o.
Slezská 113, 130 00 Praha 3, Česká republika
tel: (420.2) 72 177 111, fax: (420.2) 72 177 222
E-mail: martina.olivova@aisaprg.cz
<BR><BR>

AISA Slovensko s.r.o.
Drotárska cesta 46, 817 18 Bratislava, Slovensko
tel: (421.7) 580.18.23, 580.18.27, fax (421.7) 580.21.70

Výroční zpráva za rok 1998

5.1.1999
Autor: JČM

Sdružení Jihočeské matky je nevládní nezisková organizace, která vznikla po roce 1989 v Č. Budějovicích; oficiálně byla zaregistrována v roce 1992. Jsme nepolitická občanská organizace, jejímž posláním je ochrana přírody a krajiny. Snažíme se korigovat konzumní vztah člověka k životnímu prostředí.
Činnost našeho sdružení je financována z projektů, o které žádáme neziskové organizace jak v ČR, tak v zahraničí (Rakousko, USA, Německo). Dalším zdrojem jsou dary od soukromých osob.

Vzhledem k připravovanému zákonu o nadacích byla zrušena Nadace proti atomovému nebezpečí. Finanční zůstatek a majetek byl převeden na OIŽP – Občanskou iniciativu pro životní prostředí. Jihočeské matky vedou od 1.9.1998 samostatné účetnictví.

« | 1 | .. | 75 | 76 | 77 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína