Jihočeské matky

občanské sdružení

Decentralizace v energetice aneb Šlo by to i jinak?

17.12.2008
Autor: JČM
img
Sdružení Jihočeské matky 17. prosince 2008 na tiskové konferenci prezentovalo studii s názvem „Decentralizace v energetice“, jejímž autorem je energetický poradce ing. Dalibor Stráský. Autor studie zkoumal možnosti, zda a jak lze dospět k tzv. trvale udržitelné energetice. Dokumentuje to na dvou příkladech z praxe – české obci Kněžice a německé obci Dardesheim.

Dalibor Stráský k tomu uvádí: "Trvale udržitelná energetika vyžaduje zcela jiný energetický systém než na který jsme zvyklí. A právě ten zvyk je asi největší překážka netradičního myšlení, které by vyvedlo energetiku z pasti, do níž zatím směřuje."

Sdružení Jihočeské matky si tuto studii nechalo zpracovat jako materiál, jehož informace bude využívat při diskusích o budoucnosti energetiky v České republice. Ta je teď velmi živá mj. také v souvislosti s prací tzv. Pačesovy komise. Komise hodnotila dlouhodobé energetické potřeby České republiky a doporučila vládě opatření, jakými by se měla řídit při schvalování energetické politiky České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (do roku 2050). Závěry její práce byly prezentován 24. listopadu letošního roku na odborné konferenci v Praze.

Sdružení Jihočeské matky zprávu komise prostudovalo a považuje vypracování takového uceleného materiálu za přínosné. Na druhé straně však poukazuje na některé jeho nedostatky V závěrech práce komise chybí především doporučení, jak prosazovat energetiku jiného typu než energetiku využívající hlavně velké centralizované zdroje. Cesta k trvale udržitelné energetice založené na menších, decentralizovaných zdrojích je sice složitá, zdlouhavá a bude vyžadovat mimo technických také společenské změny. Právě proto by však takto komplexně zpracovaný materiál měl být ve svých závěrech více novátorský.

„Doufáme však, že se vláda nezachová jako starý pes, kterého novým kouskům nenaučíš a nebude z řady doporučení komise prosazovat pouze klasické koncepty energetiky, např. podporu rozvoje jaderné energetiky. Uvítali bychom, kdyby vláda stejně vehementně začala prosazovat opatření na podporu rozvoje moderních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů, úspor energií a decentralizace zdrojů,“ říká Monika Machová – Wittingerová.

Kontakty:

Ing. Monika Machová – Wittingerová, sdružení Jihočeské matky, o.s., tel.: 603 516 603
Ing. Dalibor Stráský, E-mail: daliborstrasky@volny.cz

přílohy

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína