Jihočeské matky

občanské sdružení

O větrné energii v Německu

2.3.2000
Autor: JČM

Jsme však na možnou havárii opravdu připraveni?

21.1.2000
Autor: JČM

Do termínu zavážení jaderného paliva proběhla jediná veřejná diskuse o vnějších havarijních plánech (VHP). Této diskuse se zúčastnilo asi 20 lidí. Obyvatelé 13km zóny okolo JETE obdrželi o VHP pouze brožuru a kalendář. Mimo zónu nedostali lidé nic.

Přehled starých událostí a akcí od roku 1998 do roku 2000

1.1.2000
Autor: JČM

30. 10. 2001 od 14.00 hod. se konal v Kulturním domě Hlinecká v Týně nad Vltavou veřejné projednáni posudku EIA na JETE - 78 změn (posouzení vlivu projektových změn na životní prostředí)....

číslo1/ročník V. 2000

1.1.2000
Autor: JČM

Motto:<BR>
\"...Bohužel v poslední době mám takový dojem, ze se někdy jde jinou cestou, než je dodržování schválené dokumentace. Urychlení termínů způsobuje v dokumentaci více nesouladů a její časté nedodržování. S fyzikálním spouštěním se to prý změní.\"" <BR>

STUDIE VYUŽITÍ AREÁLU JETE

1.1.2000
Autor: JČM

<p align="justify">
Motto:
<b><br>Temelín je asi největší a nejproblémovější stavba Evropy současnosti.

<br>Temelín byl hodnocen jako nerentabilní a dokončení projektu bylo označeno za poměrně riskantní.

<br>Když již bylo do Temelína tolik investováno, měly by se tyto investice využít.</b

POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE SPUŠTĚNÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

1.1.2000
Autor: JČM

<B>Zaměření studie </B><BR><BR>
Analýza je strukturovaná tak, aby poskytla základní informace týkající se postojů občanu ČR k otázce spuštění jaderné elektrárny Temelín. Studie vycházela ze dvou základních otázek, které byly zadány klientem. Má charakter materiálové zprávy, tj. převažují data a grafy nad komentáři.
<BR><BR>
<B>Sběr dat </B><BR>
Vstupní údaje jsou výsledkem terénního šetření na reprezentativním vzorku populace starší 15 let. Sběr dat se uskutečnil metodou standardizovaných osobních rozhovorů (face to face) pomocí dotazníku. Velikost vzorku byla 1030 respondentů. Terénní šetření proběhlo mezi 8.- 13. říjnem 2000.

Výroční zpráva za rok 1999

22.12.1999
Autor: JČM

Sdružení Jihočeské matky je nevládní nezisková organizace, která vznikla po roce 1989 v Č. Budějovicích; oficiálně byla zaregistrována v roce 1992. Jsme nepolitická občanská organizace, jejímž posláním je ochrana přírody a krajiny. Snažíme se korigovat konzumní vztah člověka k životnímu prostředí .

« | 1 | .. | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína