Jihočeské matky

občanské sdružení

Co provede Chalupa s energetickou koncepcí?

12.6.2013
Autor: JČM
img

Jak mají být hodnoceny dopady Kubovy verze státní energetické koncepce na životní prostředí, navrhly ekologické organizace ministrovi životního prostředí Chalupovi [1]. Odmítají totiž, aby bylo posouzení pouze formální a s předem jasným závěrem. V souladu se zákonem proto žádají porovnání různých variant koncepce [2]. Chtějí, aby se jedním z klíčových ukazatelů pro hodnocení koncepce stalo snižování emisí skleníkových plynů. V rozporu se zákonem se posouzení také vyhýbá přeshraničním dopadům, jako je znečištění ovzduší či rizika jaderné havárie.

Aktualizace státní energetické koncepce pod taktovkou jaderné lobby

29.5.2013
Autor: JČM
img

Absence posouzení variant, nekritické stranění jaderné energetice a podceňování výhod a potenciálu obnovitelných zdrojů. To jsou zásadní připomínky, které dnes sdružení Jihočeské matky zaslalo Ministerstvu životního prostředí v rámci tzv. zjišťovacího řízení. Předkládaná dokumentace je navíc vypracována pouze v jedné variantě postavené především na rozvoji jaderné energetiky. Ačkoli jsou zde také zmiňovány obnovitelné zdroje či úspory energie, jejich důležitost pro budoucí energetiku je zpracovateli velmi podceňována.

Evropský týden akcí za budoucnost po Černobylu a Fukušimě

18.4.2013
Autor: JČM
img

V týdnu od 20. do 27. dubna 2013 (v České republice od 22. do 29. dubna) se ve 150 městech 10 států Evropy uskuteční série akcí, jejichž cílem je připomenout tragédie a osudy lidí, kteří doplatili na jaderné havárie v Černobylu a Fukušimě. Organizátorem akcí v České republice je sdružení Jihočeské matky.
Evropský týden akcí, nad kterým letos převzal záštitu Evropský parlament, se koná již podruhé. Iniciátorem a hlavním organizátorem projektu je německá organizace Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) se sídlem v Dortmundu. Partnery IBB v jednotlivých zemích jsou občanská sdružení, která v evropských městech pořádají přednášky, besedy a vzpomínkové akce.

Petice za celoevropské jednotné povinné ručení za jaderné škody

20.3.2013
Autor: JČM
img

Sdružení Občanská iniciativa pro ochranu životní prostředí, Jihočeské matky a Calla podporují petici Evropskému parlamentu, kterou iniciovalo hornorakouské sdružení Atomstopp_atomkraftfrei leben!. Petici můžete podpořit <a href="http://www.petice24.com/petice_za_celoevropske_jednotne_povinne_rueni_za_kody_zpsobene">zde</a>
<p>ČEZ má atomovým zákonem omezené ručení jen do výše 8 miliard korun, pojistit se pak musí na pouhé 2 miliardy korun. Oproti tomu škody po těžké havárii atomových reaktorů mohou dosáhnout astronomických částek. Po Fukušimě jsou škody odhadovány na 4,3 bilionu korun, po Černobylu 4,6 bilionu korun, francouzský státní institut pro jadernou bezpečnost IRSN odhadl možnou škodu po havárii v jedné z tamních elektráren na 10,9 bilionu korun.</p>

Jádro - kdo bude ručit?

11.3.2013
Autor: JČM
img

Ekologické organizace Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a Calla dnes u příležitosti druhého výročí havárie v jaderné elektrárně Fukušima vyzvali předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, aby se zasadila o nezbytné změny v odpovědnosti za jadernou škodu.

Sporné protipovodňové stavby zlikvidují zeleň v Havlíčkově kolonii

27.2.2013
Autor: JČM
img

Vodoprávní úřad českobudějovického magistrátu vydal stavební povolení pro terénní úpravy a stavby, které nazývá první etapou „protipovodňových opatření“ na Malši. Ty budou provedeny v úseku Malý jez – Kaplířova v Havlíčkově kolonii.
Znamená to, že problematickému zásahu do nadregionálního biokoridoru, proti němuž bojovali obyvatelé Havlíčkovy kolonie déle než 12 let, daly už všechny příslušné úřady „zelenou“.

Nový Temelín – domácnost si doplatí tisícovku ročně

11.2.2013
Autor: JČM
img

<p>Tisková zpráva sdružení Calla a Jihočeské matky </p>
„Stavět jadernou elektrárnu a spoléhat se přitom jen na cenu z trhu je v podstatě nemožné. Proto je pro nás stabilizační prvek důležitý,“ přiznal pro Mladou frontu DNES Pavel Cyrani, ředitel strategie ČEZ1). Ministr průmyslu Martin Kuba proto v návrhu nové státní energetické koncepce požaduje garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů2). Jedině při zavedení tohoto bezprecedentního kroku je možné zajistit jejich uplatnění na trhu. Náklady na stavbu jaderných elektráren jsou totiž na rozdíl od obnovitelných zdrojů rok od roku vyšší.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 35 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...