Jihočeské matky

občanské sdružení

Evropská komise otvírá dveře státní podpoře jaderné energetiky

11.9.2013
Autor: JČM
img

Nové jaderné bloky v Temelíně – zaplatí je čeští spotřebitelé elektřiny?
Dnešním dnem startuje celoevropská petiční akce, která umožní občanům vyjádřit svůj nesouhlas se státní finanční podporou jaderné energetice. Petice má formu dopisu s názvem „Řekněte ne státní podpoře jaderné energetice“, který lidé mohou zasílat evropským komisařům.
Petiční akce je reakcí na přípravu evropské směrnice, která by měla umožnit členským státům finančně podporovat výstavbu nových jaderných elektráren. Vytvoření zásad pro tuto podporu iniciovala Velká Británie. Proti návrhu se zatím jednoznačně postavily Německo, Rakousko a Dánsko. Česká republika myšlenku o státní podpoře jaderným elektrárnám schvaluje.

Co provede Chalupa s energetickou koncepcí?

12.6.2013
Autor: JČM
img

Jak mají být hodnoceny dopady Kubovy verze státní energetické koncepce na životní prostředí, navrhly ekologické organizace ministrovi životního prostředí Chalupovi [1]. Odmítají totiž, aby bylo posouzení pouze formální a s předem jasným závěrem. V souladu se zákonem proto žádají porovnání různých variant koncepce [2]. Chtějí, aby se jedním z klíčových ukazatelů pro hodnocení koncepce stalo snižování emisí skleníkových plynů. V rozporu se zákonem se posouzení také vyhýbá přeshraničním dopadům, jako je znečištění ovzduší či rizika jaderné havárie.

Aktualizace státní energetické koncepce pod taktovkou jaderné lobby

29.5.2013
Autor: JČM
img

Absence posouzení variant, nekritické stranění jaderné energetice a podceňování výhod a potenciálu obnovitelných zdrojů. To jsou zásadní připomínky, které dnes sdružení Jihočeské matky zaslalo Ministerstvu životního prostředí v rámci tzv. zjišťovacího řízení. Předkládaná dokumentace je navíc vypracována pouze v jedné variantě postavené především na rozvoji jaderné energetiky. Ačkoli jsou zde také zmiňovány obnovitelné zdroje či úspory energie, jejich důležitost pro budoucí energetiku je zpracovateli velmi podceňována.

Evropský týden akcí za budoucnost po Černobylu a Fukušimě

18.4.2013
Autor: JČM
img

V týdnu od 20. do 27. dubna 2013 (v České republice od 22. do 29. dubna) se ve 150 městech 10 států Evropy uskuteční série akcí, jejichž cílem je připomenout tragédie a osudy lidí, kteří doplatili na jaderné havárie v Černobylu a Fukušimě. Organizátorem akcí v České republice je sdružení Jihočeské matky.
Evropský týden akcí, nad kterým letos převzal záštitu Evropský parlament, se koná již podruhé. Iniciátorem a hlavním organizátorem projektu je německá organizace Internationales Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) se sídlem v Dortmundu. Partnery IBB v jednotlivých zemích jsou občanská sdružení, která v evropských městech pořádají přednášky, besedy a vzpomínkové akce.

Petice za celoevropské jednotné povinné ručení za jaderné škody

20.3.2013
Autor: JČM
img

Sdružení Občanská iniciativa pro ochranu životní prostředí, Jihočeské matky a Calla podporují petici Evropskému parlamentu, kterou iniciovalo hornorakouské sdružení Atomstopp_atomkraftfrei leben!. Petici můžete podpořit <a href="http://www.petice24.com/petice_za_celoevropske_jednotne_povinne_rueni_za_kody_zpsobene">zde</a>
<p>ČEZ má atomovým zákonem omezené ručení jen do výše 8 miliard korun, pojistit se pak musí na pouhé 2 miliardy korun. Oproti tomu škody po těžké havárii atomových reaktorů mohou dosáhnout astronomických částek. Po Fukušimě jsou škody odhadovány na 4,3 bilionu korun, po Černobylu 4,6 bilionu korun, francouzský státní institut pro jadernou bezpečnost IRSN odhadl možnou škodu po havárii v jedné z tamních elektráren na 10,9 bilionu korun.</p>

Jádro - kdo bude ručit?

11.3.2013
Autor: JČM
img

Ekologické organizace Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a Calla dnes u příležitosti druhého výročí havárie v jaderné elektrárně Fukušima vyzvali předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, aby se zasadila o nezbytné změny v odpovědnosti za jadernou škodu.

Sporné protipovodňové stavby zlikvidují zeleň v Havlíčkově kolonii

27.2.2013
Autor: JČM
img

Vodoprávní úřad českobudějovického magistrátu vydal stavební povolení pro terénní úpravy a stavby, které nazývá první etapou „protipovodňových opatření“ na Malši. Ty budou provedeny v úseku Malý jez – Kaplířova v Havlíčkově kolonii.
Znamená to, že problematickému zásahu do nadregionálního biokoridoru, proti němuž bojovali obyvatelé Havlíčkovy kolonie déle než 12 let, daly už všechny příslušné úřady „zelenou“.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 35 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína