Jihočeské matky

občanské sdružení

Nový Temelín – domácnost si doplatí tisícovku ročně

11.2.2013
Autor: JČM
img

<p>Tisková zpráva sdružení Calla a Jihočeské matky </p>
„Stavět jadernou elektrárnu a spoléhat se přitom jen na cenu z trhu je v podstatě nemožné. Proto je pro nás stabilizační prvek důležitý,“ přiznal pro Mladou frontu DNES Pavel Cyrani, ředitel strategie ČEZ1). Ministr průmyslu Martin Kuba proto v návrhu nové státní energetické koncepce požaduje garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů2). Jedině při zavedení tohoto bezprecedentního kroku je možné zajistit jejich uplatnění na trhu. Náklady na stavbu jaderných elektráren jsou totiž na rozdíl od obnovitelných zdrojů rok od roku vyšší.

Jihočeské matky a Calla žádají přezkum stanoviska MŽP k Temelínu

4.2.2013
Autor: JČM
img

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Sdružení Jihočeské matky a Calla dnes podaly na Ministerstvo životního prostředí žádosti o přezkum souhlasného stanoviska1) „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“, protože hodnocení vlivů na životní prostředí proběhlo v rozporu se zákonem. V průběhu procesu nebyly posouzeny všechny dopady projektu v rozsahu, jak jej ukládá zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

I neúplné testy ukázaly deficit bezpečnosti jádra

28.1.2013
Autor: JČM
img

Evropský Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku schválil drtivou
většinou návrh usnesení k zátěžovým testům jaderných elektráren, o němž
bude 7. února hlasovat Evropský parlament1). Konstatuje, že prakticky
všechny hodnocené jaderné elektrárny by měly prodělat zdokonalení v
oblasti bezpečnosti. I přesto, že zátěžové testy měly jen "omezený
rozsah a jsou primárně zaměřeny na hodnocení odolnosti a připravenosti
jaderných elektráren proti závažným vnějším událostem, nenahrazují tedy
komplexní bezpečnostní hodnocení". Přiznává, že pouze čtyři státy
zahrnuly do hodnocení bezpečnosti zřícení letadel na objekt elektrárny.
Česká republika mezi nimi nebyla.

Chalupovo ministerstvo k Temelínu v rozporu s právem

18.1.2013
Autor: JČM
img

Sdružení Calla a Jihočeské matky považují postup Ministerstva životního prostředí, které vydalo souhlasné stanovisko na další reaktory v Temelíně v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, za chybný. Ministerstvo totiž ignorovalo závěry ze zjišťovacího řízení, které samo vydalo v roce 2009.

Jen někteří prezidentští kandidáti vidí jadernou energetiku reálně

10.1.2013
Autor: JČM
img

Ekologické nevládní organizace Calla, Jihočeské matky a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí vítají názor těch prezidentských kandidátů, kteří se vyslovili k dalšímu rozvoji jaderné energetiky u nás realisticky. Atomové reaktory totiž nejsou ani levným, ale ani čistým zdrojem energie. Pokud by se nové jaderné bloky v České republice stavěly, bude to na úkor českých spotřebitelů díky chystané garantované ceně elektřiny i na úkor státního rozpočtu, který přijde o dnešní příjmy v podobě dividend a daně z příjmu ČEZ. Již dnes stávající jaderné bloky produkují nebezpečný radioaktivní odpad, pro který se nedaří nalézt místo trvalého uložení. Nové jaderné elektrárny by objem nebezpečného odpadu ještě zvětšily.

Budeme následovat Francii a Finsko?

13.12.2012
Autor: JČM
img

Francouzká společnost Areva dnes oznámila další navýšení ceny výstavby finské jaderné elektrárny Olkiluoto, z posledního odhadu 6,6 miliard eur na 8 miliard eur. Pokud se Česká republika rozhodne budovat další jaderné reaktory, dají se očekávat podobné problémy, jaké potkaly jaderné elektrárny ve Francii a Finsku.

Budeme následovat Francii a Finsko?

13.12.2012
Autor: JČM
img

Francouzká společnost Areva dnes totiž oznámila další navýšení ceny výstavby finské jaderné elektrárny Olkiluoto, z posledního odhadu 6,6 miliard eur na 8 miliard eur. Pokud se Česká republika rozhodne budovat další jaderné reaktory, dají se očekávat podobné problémy, jaké potkaly jaderné elektrárny ve Francii a Finsku.

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 35 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína