Jihočeské matky

občanské sdružení

PROČ IZOLOVAT DŮM?

10.5.2001
Autor: JČM

Domy byly odedávna stavěny tak, aby poskytovaly "střechu nad hlavou" - aby chránily před deštěm a nepohodou. Většinu času trávili lidé venku.

Připomínky k materiálu "Vstupní informace o posuzování vlivu na životní prostředí "Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR" podle § 14 zákona č. 244/1992 Sb.".

27.4.2001
Autor: JČM

Mapa doletu balónků vypuštěných v blízkosti areálu JE Temelín

2.4.2001
Autor: JČM

Mapa doletu balónků vypuštěných v blízkosti areálu JE Temelín

Rekreace v zázemí jaderné elektrárny Dukovany

8.3.2001
Autor: JČM

Předkládaná zpráva shrnuje výsledky výzkumu současného rekreačního využívání v zázemí jaderné elektrárny Dukovany.

Problematika skladovaní vyhořelého jaderného paliva

5.3.2001

Sdružení Jihočeské matky se věnuje i problematice ukládání vyhořelého jaderného paliva v České republice. V předloňském roce jsme se účastnily procesů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) u staveb meziskladu vyhořelého jaderného paliva (dále VJP) v Dukovanech a centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva ve Skalce.

Podnět - prošetření kvality podzemních a povrchových vod v lokalitě jaderné elektrárny Temelín.

5.1.2001

Sdružení Jihočeské matky podává podnět České inspekci životního prostředí, aby prošetřila kvalitu podzemních a povrchových vod v lokalitě jaderné elektrárny Temelín a v jejím okolí. V této oblasti již došlo dvakrát k úniku nemalého množství oleje z olejového hospodářství turbíny prvního bloku. (6.8.2000 se jednalo o únik mazacího oleje z hlavní olejové nádrže turbíny, 22.12.2000 došlo k úniku oleje díky prasklému těsnění v systému regulačního oleje v turbíně.)

Jaké jsou zdroje ionizujícího záření? Proč je důležité být o něm informován?

8.12.2000
Autor: JČM

Zdrojů produkujících ionizující záření stále přibývá (mobilní telefony a jejich vysílače, rentgeny, počítače, vedení elektrického proudu). Kromě toho jsme neustále vystaveni přirozenému ionizujícímu záření z kosmu a přirozenému záření z prvků obsažených v zemské kůře. Jaderné elektrárny jsou jedním z významných zdrojů ionizujícího radioaktivního záření. Do životního prostředí vypouštějí radionuklidy. Člověk nemůže svými smyslovými orgány vnímat ani aktivitu radionuklidů, ani záření, které vysílají. K jejich průkazu se používá zvláštních měřících zařízení. Jsme tak odkázáni na údaje provozovatelů těchto zařízení a na údaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Za běžného provozu nemusí radionuklidy uváděné do okolí jaderného zařízení dosáhnout stanovených hygienických limitů

« | 1 | .. | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína