Jihočeské matky

občanské sdružení

Problematika skladovaní vyhořelého jaderného paliva

5.3.2001

Sdružení Jihočeské matky se věnuje i problematice ukládání vyhořelého jaderného paliva v České republice. V předloňském roce jsme se účastnily procesů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) u staveb meziskladu vyhořelého jaderného paliva (dále VJP) v Dukovanech a centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva ve Skalce.

Podnět - prošetření kvality podzemních a povrchových vod v lokalitě jaderné elektrárny Temelín.

5.1.2001

Sdružení Jihočeské matky podává podnět České inspekci životního prostředí, aby prošetřila kvalitu podzemních a povrchových vod v lokalitě jaderné elektrárny Temelín a v jejím okolí. V této oblasti již došlo dvakrát k úniku nemalého množství oleje z olejového hospodářství turbíny prvního bloku. (6.8.2000 se jednalo o únik mazacího oleje z hlavní olejové nádrže turbíny, 22.12.2000 došlo k úniku oleje díky prasklému těsnění v systému regulačního oleje v turbíně.)

Jaké jsou zdroje ionizujícího záření? Proč je důležité být o něm informován?

8.12.2000
Autor: JČM

Zdrojů produkujících ionizující záření stále přibývá (mobilní telefony a jejich vysílače, rentgeny, počítače, vedení elektrického proudu). Kromě toho jsme neustále vystaveni přirozenému ionizujícímu záření z kosmu a přirozenému záření z prvků obsažených v zemské kůře. Jaderné elektrárny jsou jedním z významných zdrojů ionizujícího radioaktivního záření. Do životního prostředí vypouštějí radionuklidy. Člověk nemůže svými smyslovými orgány vnímat ani aktivitu radionuklidů, ani záření, které vysílají. K jejich průkazu se používá zvláštních měřících zařízení. Jsme tak odkázáni na údaje provozovatelů těchto zařízení a na údaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Za běžného provozu nemusí radionuklidy uváděné do okolí jaderného zařízení dosáhnout stanovených hygienických limitů

Cvičná evakuace jedné školy není dostatečnou přípravou obyvatelstva na potenciální havarijní situaci

1.12.2000
Autor: JČM

Dne 30. 11. 2000 byla provedena evakuace základní školy v Týně nad Vltavou. Podle našeho názoru se při této evakuaci projevily některé závažné nedostatky v havarijní připravenosti regionu kolem Temelína.

Připomínky Jihočeských matek k dokumentaci podle zákona č.244/92 Sb. Změny na jaderné elektrárně Temelín.

9.11.2000
Autor: JČM

Změny uskutečněné na JETE podléhají podle zákona č. 244/92 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí. K takovému posouzení však nedošlo, přesto je jaderná elektrárna uváděna do provozu. Považujeme za protizákonné, že se změny na JETE posuzují až po aktivaci paliva. Přesto podáváme následující připomínky.

Připomínky k dokumentaci podle zákona č. 244/92 Sb. Změny na jaderné elektrárně Temelín

9.11.2000
Autor: JČM

Změny uskutečněné na JETE podléhají podle zákona č. 244/92 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí. K takovému posouzení však nedošlo, přesto je jaderná elektrárna uváděna do provozu. Považujeme za protizákonné, že se změny na JETE posuzují až po aktivaci paliva. Přesto podáváme následující připomínky.

číslo 3/ročník V. září 2000

22.10.2000
Autor: JČM

Tak myslíte, že to teď opravdu spustí?\" ptají se lidé v mém okolí. Téměř nikdo, kdo celé roky sledoval výstavbu Temelína, tomu nemůže uvěřit. A mnozí se teprve nyní probouzejí, protože jsou postaveni před holou skutečnost. Někteří říkají - co s tím budete dělat (jako vždy čekají, že to za ně někdo vyřídí)? Jiní se ptají - co ještě můžeme udělat, aby to nespustili? To je lepší přístup, ale kdyby tak bývali aktivní trochu dřív....

« | 1 | .. | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína