Jihočeské matky

občanské sdružení

Jaké jsou zdroje ionizujícího záření? Proč je důležité být o něm informován?

8.12.2000
Autor: JČM

Zdrojů produkujících ionizující záření stále přibývá (mobilní telefony a jejich vysílače, rentgeny, počítače, vedení elektrického proudu). Kromě toho jsme neustále vystaveni přirozenému ionizujícímu záření z kosmu a přirozenému záření z prvků obsažených v zemské kůře. Jaderné elektrárny jsou jedním z významných zdrojů ionizujícího radioaktivního záření. Do životního prostředí vypouštějí radionuklidy. Člověk nemůže svými smyslovými orgány vnímat ani aktivitu radionuklidů, ani záření, které vysílají. K jejich průkazu se používá zvláštních měřících zařízení. Jsme tak odkázáni na údaje provozovatelů těchto zařízení a na údaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Za běžného provozu nemusí radionuklidy uváděné do okolí jaderného zařízení dosáhnout stanovených hygienických limitů

Cvičná evakuace jedné školy není dostatečnou přípravou obyvatelstva na potenciální havarijní situaci

1.12.2000
Autor: JČM

Dne 30. 11. 2000 byla provedena evakuace základní školy v Týně nad Vltavou. Podle našeho názoru se při této evakuaci projevily některé závažné nedostatky v havarijní připravenosti regionu kolem Temelína.

Připomínky Jihočeských matek k dokumentaci podle zákona č.244/92 Sb. Změny na jaderné elektrárně Temelín.

9.11.2000
Autor: JČM

Změny uskutečněné na JETE podléhají podle zákona č. 244/92 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí. K takovému posouzení však nedošlo, přesto je jaderná elektrárna uváděna do provozu. Považujeme za protizákonné, že se změny na JETE posuzují až po aktivaci paliva. Přesto podáváme následující připomínky.

Připomínky k dokumentaci podle zákona č. 244/92 Sb. Změny na jaderné elektrárně Temelín

9.11.2000
Autor: JČM

Změny uskutečněné na JETE podléhají podle zákona č. 244/92 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí. K takovému posouzení však nedošlo, přesto je jaderná elektrárna uváděna do provozu. Považujeme za protizákonné, že se změny na JETE posuzují až po aktivaci paliva. Přesto podáváme následující připomínky.

číslo 3/ročník V. září 2000

22.10.2000
Autor: JČM

Tak myslíte, že to teď opravdu spustí?\" ptají se lidé v mém okolí. Téměř nikdo, kdo celé roky sledoval výstavbu Temelína, tomu nemůže uvěřit. A mnozí se teprve nyní probouzejí, protože jsou postaveni před holou skutečnost. Někteří říkají - co s tím budete dělat (jako vždy čekají, že to za ně někdo vyřídí)? Jiní se ptají - co ještě můžeme udělat, aby to nespustili? To je lepší přístup, ale kdyby tak bývali aktivní trochu dřív....

Výzva českých nevládních organizací Evropskému parlamentu

6.9.2000
Autor: JČM

V souvislosti se změnou systému řízení JETE však došlo v projektu elektrárny k mnoha změnám (asi 4800). Změny, ke kterým došlo po roce 1992, by měly být, podle platné české legislativy posouzeny v procesu EIA. To konstatoval Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 22. 2. 1999. Nařídil také posouzení vlivu změn na ŽP v jedné z provozních budov (budova pomocných aktivních provozů) a posouzení dalších změn, ke kterým došlo po roce 1992. Následně Ministerstvo životního prostředí České republiky určilo 13 projektových změn na JETE, které musí být posouzeny v procesu ...

Elektrárny na vzduch

5.9.2000
Autor: JČM

Vedle hojně rozšířených přečerpávacích vodních elektráren se u moderních tepelných elektráren se spalovacími turbínami nabízí možnost akumulovat přebytečnou energii stlačováním vzduchu do dobře utěsněných podzemních jeskyň nebo důlních kaveren.

« | 1 | .. | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | .. | 75 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína