Jihočeské matky

občanské sdružení

Decentralizace v energetice aneb Šlo by to i jinak?

17.12.2008
Autor: JČM
img

Sdružení Jihočeské matky 17. prosince 2008 na tiskové konferenci prezentovalo studii s názvem „Decentralizace v energetice“, jejímž autorem je energetický poradce ing. Dalibor Stráský. Autor studie zkoumal možnosti, zda a jak lze dospět k tzv. trvale udržitelné energetice. Dokumentuje to na dvou příkladech z praxe – české obci Kněžice a německé obci Dardesheim.

Sklad vyhořelého paliva v JETE schválen i přes protesty JČM

28.11.2008
Autor: JČM
img

Občanská sdružení nesouhlasí se stavebním povolením na stavbu skladu vyhořelého jaderného paliva v JETE. Sdružení Jihočeské matky proti němu podávají tzv. rozklad. Ministerstvo průmyslu a obchodu (které je podle nového stavebního zákona v této věci stavebním úřadem) vydalo stavební povolení 11. listopadu 2008.

Proces EIA probíhá v rozporu s evropským právem - co dál?

19.11.2008
Autor: JČM
img

Účastníci tiskové konference sdělují, že dnešního dne podávají stížnost k Evropské komisi na porušení práva Evropské Unie. Ve stížnosti upozorňují na neslučitelnost českých právních předpisů s evropským právem v oblasti procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) se zvláštním zřetelem k řízením o povolení jaderných zařízení.

Změní se po volbách stanovisko kraje k úložišti radioaktivních odpadů?

8.10.2008
Autor: JČM
img

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Obyvatelé obcí ohrožených stavbou úložiště vyhořelého jaderného paliva v Jihočeském kraji by měli dobře vybírat své budoucí krajské zastupitele. Ne všechny strany totiž budou hájit jejich zájmy. Vyplývá to z odpovědí na anketu Hnutí DUHA a sdružení Calla zaslanou všem hlavním politickým uskupením [1] a též z vystoupení na fóru kandidátů, které v Českých Budějovicích 23. září uspořádaly nevládní organizace.

Připomínky k nové politice územního rozvoje České republiky

25.9.2008
Autor: JČM

PÚR ČR 2008 je nástrojem územního plánování, který stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a navazuje na politiku územního rozvoje z roku 2006. Celý tento dokument byl posouzen podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování na životní prostředí (EIA). Návrh PÚR ČR 2008 bude do konce tohoto roku předložen vládě ke schválení. Sdružení Jihočeské matky podávají dne 25.09.2008 na Ministerstvo pro místní rozvoj připomínky k nové politice územního rozvoje České republiky (dále PÚR).

Rozvoj jaderné energetiky bez referenda?

23.7.2008
Autor: JČM
img

Premiér Topolánek nesouhlasí s návrhem ČSSD, aby státní energetickou koncepci schvalovala Poslanecká sněmovna místo vlády. Podle premiéra je to neobvyklé a dokonce škodlivé. V rámci schvalování energetické politiky se bude jednat také o prodlužování provozu stávajících jaderných elektráren a o případné výstavbě nových jaderných bloků.

Zastupitelé Temelína podpoří sklad vyhořelého paliva

27.6.2008
Autor: JČM
img

Zastupitelé obce Temelín na své červnové schůzi vydali kladné stanovisko ke stavebnímu řízení, které ještě ani nebylo zahájeno. Jde o stavbu skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín. V současné době totiž ještě ani nebylo ukončeno územní řízení.
Závazné kladné stanovisko k dokumentaci skladu vyhořelého jaderného paliva před zahájením stavebního řízení schválili zastupitelé Temelína s vyjímkou jediného hlasu (zastupitel za Stranu zelených).

« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 35 | »

Kategorie článků

Jihočeské matky

Hledání

 

Kontakt

Adresa

Karla Buriana 1288/3
České Budějovice
370 01

mobilní telefon

+420 603 516 603

E-mail

jihoceske.matky@ecn.cz

A po nás planina...

A po nás planina

Lidé od Temelína

Lidé od Temelína